narciarstwo biegowe
 
Stan szlaków na 22.04.2007
« Start
« Trasy
     Opawa
     Podlesie
     Święta Góra
     Stan szlaków
« Wyciąg
« Skocznia
« Memoriał S. Bodzka
« Warto zobaczyc
     Lubawka
     Chełmsko Śląskie
     Krzeszów
     Žacléř
     Horní Maršov
« Noclegi
« Gastronomia

Telefon alarmowy 112
Informacja Turystyczna
Lubawka, ul. Kamiennogórska 19
tel. 075 7411929

polski   cesky
Szlak "Opawa"
czerwony
Pętla:

Szlak "Podlesie"
niebieski

Szlak "Święta Góra"
zielony

Uwagi: brak śniegu
Legenda:
Szlak dobrze przygotowany
Szlak średnio przygotowany
Szlak nieprzygotowany
Szlak wyłączony z użytku