narciarstwo biegowe
 
Krzeszów
« Start
« Trasy
     Opawa
     Podlesie
     Święta Góra
     Stan szlaków
« Wyciąg
« Skocznia
« Memoriał S. Bodzka
« Warto zobaczyc
     Lubawka
     Chełmsko Śląskie
     Krzeszów
     Žacléř
     Horní Maršov
« Noclegi
« Gastronomia

Telefon alarmowy 112
Informacja Turystyczna
Lubawka, ul. Kamiennogórska 19
tel. 075 7411929

polski   cesky
Bazylika w Krzeszowie Zespół klasztorny cystersów w Krzeszowie jest najbardziej znanym zabytkiem leżącym w powiecie kamiennogórskim. Opactwo w Krzeszowie to perła europejskiego baroku, najcenniejszy zabytek architektury na Śląsku. Początki opactwa krzeszowskiego sięgają roku 1242, kiedy to księżna Anna, wdowa po Henryku II Pobożnym, ofiarowała benedyktynom z czeskich Opatovic miejsce na założenie klasztoru. W 1254 r. benedyktyni wybudowali pierwszy kościół p.w. świętych Wawrzyńca, Mikołaja i Agaty. Krzeszów Benedyktyni w 1291 r. sprzedali te tereny księciu świdnickiemu Bolkowi I, który otrzymał zgodę Kapituły Generalnej Cystersów z Citeaux na utworzenie nowego opactwa w Krzeszowie. Pierwsi cystersi pojawili się tutaj w 1292 r. i przejęli oraz poświęcili kościół pobenedyktyński. Nowy konwent cysterski został bogato obdarowany przez darczyńców: otrzymał ziemie, wsie w Kotlinie Kamiennogórskiej, dwie wsie czeskie oraz liczne przywileje. Krzeszów Siedziba opactwa w Krzeszowie bardzo szybko stała się centrum kulturalnym i gospodarczym regionu. W XVII i XVIII wieku przeżywała największy swój rozkwit, który zakończył się w 1810 r., po sekularyzacji zakonu przez króla pruskiego Fryderyka III. KrzeszówMajątki zakonne zasiliły państwowy skarbiec, opustoszały po wojnach napoleońskich. Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny została wzniesiona w latach 1728–35 i imponuje rozmiarami. Jej dwie wieże wznoszą się na wysokość 70 m. Krzeszów Wspaniałe polichromie, zdobiące ściany i sklepienia kościoła, zostały wykonane przez Jerzego Wilhelma Neunhertza. Ołtarze, znajdujące się w nawach bocznych, wykonali Ignacy König i Józef Smišek, a obrazy namalował Antoni Scheffler. Ołtarz główny zdobi ogromny obraz pędzla Petera Brandla. Obok Bazyliki p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wznosi się kościół św. Józefa, wybudowany w latach 1690 – 1696. Jego wnętrze zdobią przepiękne freski autorstwa Michała Willmanna m.in. cykle „Siedem radości św. Józefa” oraz „Siedem smutków św. Józefa”.