narciarstwo biegowe
 
Krzeszów
« Start
« Trasy
     Opawa
     Podlesie
     Święta Góra
     Stav tras
« Sjezdovka
« Skokanský můstek
« Memorial S. Bodzka
« Zahlédnate si
     Lubawka
     Chełmsko Śląskie
     Krzeszów
     Žacléř
     Horní Maršov
« Ubytování
« Gastronomie

Telefon alarmowy 112
Informacja Turystyczna
Lubawka, ul. Kamiennogórska 19
tel. 075 7411929

polski   cesky
Bazylika w Krzeszowie Klášterní spolek Cystersu v Krzeszowie je nejvíce známou historickou památkou v Kamenohorským okrese. Opactví v Krzešowě je perlou evropského baroka nejcennější architektonickou památkou ve slezku. Počátky Krzeszowského opactvi sahají k roku 1242 kdy kněžna Anna, vdova po Henriku II Pobožnemém, obětovala Benediktům z českých Opatovic místo na založení klášteru. V roce 1254 Benedikti vybudovali první kostel v nebe vzetí svatého Vavřince Mikuláše a Agáty. Krzeszów Benedikti v r. 1291 prodali tyto pozemky svidnickému knížeti Bolkovi I, který obdržel souhlas nejvyššího úřadu cystersů z Citeaux (Kapituly Generální) k vytvořeni nového opactví v Krzeszowie. První cystersové se zde objevili v r. 1292 přijali a zároveň posvětili kostel po Benediktech. Nový cysterský řád byl bohatě obdarován různými dárci: dostali půdu vesnice v Kamenohorské Kotlině, dvě české vesnice a jiná další privilegia. Krzeszów Sídlo opactví v Krzeszowie se velmi rychle stalo kulturním a hospodářským centrem. Krzeszów V XII a XIII století prožívala svůj největší rozkvět, který byl ukončen v r. 1810 po rozpadu řádu skrze pruského krále Fryderyka III. Majetki řádu posilovali státní pokladnu, která byla ochuzena po Napoleonových nájezdech. Menší Bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla vybudována v letech 1728 – 1735 a imponuje rozměry. Jeho dvě věže dosahují výšky 70 m. Krzeszów Překrásně stěny a podsklepení kostela, které byli vykonané Jiřím Wilhelmem Neunhertzem. Oltáře nacházející se na bočních křídlech baziliky, vykonali Ignác Kénig a Josef Smíšek a obrazy namaloval Antoni Scheffler. Hlavní oltář zdobí ohromný obraz štětce Petra Brandla. Vedle baziliky Nanebevzetí Panny Marie stojí kostel svatého Josefa, který byl postaven v letech 1690 – 1696. Jeho vnitřek zdobí překrásné fresky autora Willmanna mezi jinými cyklus „Sedm radostí sv. Josefa“ a „Sedm smutků sv. Josefa.“